> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#430   10:36 29-06-2009 GMT      
Kelti na Slovensku v podaní Karola Pietu

V pondelok 25. mája v Bratislave slávnostne prezentovali novú publikáciu archeológa Karol Pietu pod názvom Keltské osídlenie Slovenska – Mladšia doba laténska.

Ako to už býva, v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV sa zišli odborníci, čitatelia, ale aj priatelia autora, či milovníci keltskej histórie na prezentácii diela, ktoré nemá na Slovensku obdobu – reprezentačnú publikáciu PhDr. Karola Pietu, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre pod názvom Keltské osídlenie Slovenska – Mladšia doba laténska vydala VEDA, vydavateľstvo SAV v rámci edície Archeologica Slovaca Monographiae – Studia. Obsahuje nielen súhrn poznatkov o keltskom osídlení v danom období, ale aj množstvo obrazových ilustrácií, všetko v perfektnom polygrafickom vydaní...

Ako vo svojom vystúpení konštatoval riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, archeológ Karol Pieta v posledných rokoch mal mimoriadne šťastnú intuíciu na významné objavy – či ide o viaceré unikátne nálezy z oblasti keltskej archeológie, objav hrobky germánskeho veľmoža z obdobia sťahovania národov pri Poprade, ktorý je doslova svetovým unikátom, nálezy zo slovanského hradiska v Bojnej, ale aj viaceré ďalšie. Pripomenul, že čoskoro vyjde aj nemecká mutácia tohto diela. "Ako archeológ si nesmierne cením, že v publikácii je množstvo doteraz nezverejnených nálezov a myšlienok, čo je v archeológii mimoriadne významné, pretože často sme svedkami, že vznikajú práce, ktoré len opakujú predchádzajúce fakty," zdôraznil Matej Ruttkay.

Autor publikácie Karol Pieta pripomenul, že so svojimi spolupracovníkmi a priateľmi sa už roky snaží upriamiť pozornosť na nemalé kultúrne dedičstvo, ktoré Kelti zanechali na našom území. Poznamenal, že toto je do veľkej miery aj poslaním jeho knihy – so snahou podať do istej miery komplexný obraz daného obdobia, ale zároveň priblížiť množstvo archeologického materiálu, ktorý sa podarilo v posledných desaťročiach na túto tému na Slovensku získať archeologickým výskumom, ale aj nálezy, ktoré sú v súkromných zbierkach.

Novú publikáciu medzi čitateľov vyprevadil nestor slovenskej archeológie prof. Jozef Vladár, ktorý zdôraznil, že vydanie knihy je mimoriadnym edičným činom. Pripomenul, že výsledky slovenskej archeológie sú dnes uznávané nielen doma, ale v celej Európe.

Prevzaté z: SAV - Informacie o SAV / Kelti na Slovensku v podaní Karola Pietu

This post was edited by admin (10:44 29-06-2009 GMT, ago)

ivanspacek

Members


Online status

1 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age:

#472   13:25 03-01-2010 GMT      
Výborná kniha,odporúčam
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk