> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#440   14:36 22-07-2009 GMT      
Odhaliť skryté tajomstvá minulosti jednej z dominánt Trnavy-gotického Dómu sv. Mikuláša by mal archeologický výskum, ktorý začali v týchto dňoch realizovať študenti archeológie Trnavskej univerzity (TU). Od začiatku týždňa kopú pri múroch kostola, ktorý sa nachádza na najvyššie položenom bode v meste. Lokalita je považovaná za najstaršiu v Trnave, pretínala ju dávnoveká obchodná cesta.

Samotný dóm stojí podľa odborníkov na základoch svojho oveľa staršieho predchodcu. "Zameriavame sa hľadanie stôp po svätyni z čias Veľkej Moravy, ktoré zatiaľ nikto nenašiel, hoci sa predpokladajú, " povedal pre TASR vedúci výskumu Erik Hrnčiarik. Trnava by sa v prípade úspechu mohla podľa jeho slov priradiť k Nitre alebo Bratislave, kde je osídlenie v čase Veľkej Moravy dokázané. "Možno je to iba otázka času, vzhľadom na to, že zhruba pred dvoma rokmi našli vo dvore najbližšieho domu pri kostole dva hroby z obdobia Veľkej Moravy," dodal Hrnčiarik. Popri tom sa výskum pri kostole zameria aj na priľahlý, už neexistujúci cintorín, kde sa ale pochovávalo ešte v 19. storočí.

Viac: www.sme.sk / Archeológovia hľadajú stopy po kostole z Veľkej Moravy (05.08.2008)


Archeologický výskum v okolí Dómu sv. Mikuláša v Trnave odhalil hroby z 13. storočia. Vedúci výskumu Erik Hrnčiarik z Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity povedal, že mohli patriť Trnavčanom, ktorým boli presne pred 770 rokmi udelené kráľovské výsady uhorským kráľom Belom IV.

„Zatiaľ sme našli 56 hrobov, je ich tu však oveľa viac,“ informoval Hrnčiarik. Dodal, že presný počet hrobov je ťažké určiť, lebo medzi starými sú aj novšie. Najstaršie doteraz objavené hroby cintorína pri kostole pochádzajú z 13. storočia.

Po obvode kostola sa našli najmä hroby novorodencov, čo súvisí so stredovekými zvykmi pochovávať nepokrstené dojčatá ku kostolu. Niektoré nájdené kostry sú podľa archeológov vo veľmi dobrom stave. „Kostry vyčistíme, zdokumentujeme a zistíme pohlavie a choroby, na ktoré títo ľudia zomreli,“ informoval Hrnčiarik. Archeológovia našli aj zaujímavé nálezy ako bronzové krížiky, z časti neporušený čepiec či zachovalý pozostatok dreveného kríža.

Za pozoruhodný nález Hrnčiarik považuje 96 centimetrov široké múry, ktoré archeológovia nevedia zaradiť. „Viac sa dozvieme, keď okolie múrov prehĺbime, ale je dosť možné, že existovali ešte predtým, ako postavili kostol,“ načrtol Hrnčiarik.

Archeologický výskum bude pokračovať až do konca septembra. Zaujímavé objavy očakávajú archeológovia budúci týždeň, kedy by sa mali presunúť k severnej časti kostola. „Máme indície, že by tam mali byť pozostatky rotundy sv. Juraja, ktorú po rozšírení sakristie zbúrali,“ prezradil Hrnčiarik.

Viac: www.sme.sk / V Trnave našli hroby z 13. storočia (25.08.2008)


Pravdepodobne najstaršiu sakrálnu stavbu odkryli archeológovia pri Kostole sv. Mikuláša v Trnave. Objekt v tvare rotundy slúžil ako kostnica. Tú datujú až do 11. storočia.

To, kedy kostnica pod kostolíkom zanikla archeológovia vedia. Najneskôr v roku 1360 už neexistovala. Kam však siahajú jej počiatky, ostáva dosiaľ nejasné.

„V dolnej časti kostnice, v hĺbke asi šesť a pol metra sme našli črepy keramiky z jedenásteho storočia. Čiže naše datovanie je iba rámcové," povedal archeológ Erik Hrnčiarik.

Románska rotunda je prvým známym sakrálnym objektom v Trnave z tohto obdobia. Na Slovensku je ich doteraz poznáme iba devätnásť. Trnavský karner, ako sa odborne kostnica nazýva, je zároveň aj najväčšou stavbou tohto druhu u nás. V priemere meria takmer sedem metrov.

Viac: www.SME.sk / Archeológovia objavili zrejme najstaršiu sakrálnu stavbu v Trnave - 27.07.2009
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk