> 1 <Author Message

essett

Administrators


Online status

8 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age: 36

#20   19:44 14-03-2008 GMT      
Diskusia k dejinám našich predkov, ich príchodu, slávy a útrap.

This post was edited by essett (19:54 14-03-2008 GMT, ago)

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#131   16:09 25-06-2008 GMT      
Isto každý kto sa zaujíma o históriu Slovenska postrehol informácie o vzácnych nálezoch z hradiska neďaleko Bojnej (okr. Topoľčany). V poslednom období snáď nebolo médium, ktoré by neprinieslo aspoň stručnú informáciu o lokalite Bojná. Preto aspoň v stručnej forme aj my na stránke "castrum.sk/ARCHEOLOGIA" uvedieme zdroje z ktorých môžete získať ďaľšie informácie.

Do pozornosti by som rád všetkým kto chce vedieť o "Bojnej" viac informácii ako uviedli média aby siahol po knihe : PIETA, Karol - RUTTKAY, Alexander - RUTTKAY, Matej: Bojná. Hospodárske a politické centrum nitrianského kniežatstva. Nitra 2006.

V nasledujúcej časti uvádzame odkazy na stránky kde boli uvedené informácie o Bojnej (samozrejmje nejde ani zďaleka o všetky odkazy, články a podobne)

Bojná - Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva
www.SME.sk - "Kresťanstvo u nás šírili už pred vierozvestmi"
www.SME.sk / Unikátne nálezy spustili výskum v Bojnej
www.PRAVDA.sk - "Archeológ: Všetko sa začalo o 100 rokov skôr"

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 40

#446   11:10 10-08-2009 GMT      
Historička: Svätopluk proslovansky naladený nebol

Svätopluka, ktorému chce premiér Robert Fico stavať pamätník v nadživotnej veľkosti na Bratislavskom hrade, síce môžeme nazývať kráľom, nie však kráľom Slovákov. O jeho vzťahu k predkom Slovákov rozpráva v rozhovore pre Pravdu archeologička a historička Tatiana Štefanovičová.

Keby sme chceli niektorého z veľkomoravských panovníkov pasovať za kráľa Slovákov, ktorý z nich by to bol? Kto urobil pre Slovanov alebo pre budúcich Slovákov najviac?
Určite Rastislav. Uvedomoval si totiž politické súvislosti. Rastislav sa usiloval vybudovať nezávislý slovanský štát, slovanskú ríšu, ktorá by bola politicky aj cirkevne nezávislá. Videl však, že sa mu na Veľkú Moravu tlačia Bavori, ktorí ju chceli pokresťančiť, a tým aj politicky podriadiť Franskej ríši. Rastislavovi nezáležalo na tom, odkiaľ by prišli organizátori cirkvi. Obrátil sa najprv na Rím, ale pápež ho odmietol. Preto sa obrátil na byzatnsklého cisára Konštantína III. Ten to využil a poslal mu Konštantína s Metodom.

Viac: www.PRAVDA.sk / Historička: Svätopluk proslovansky naladený nebol
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 40

#450   10:18 30-08-2009 GMT      
V Maďarsku našli črep s nápisom v slovanskej hlaholike

Črep, na ktorom je čitateľný zlomok textu písaného hlaholikou, našli pred niekoľkými týždňami pri maďarskom Zalavári (Blatnohrad). Informoval o tom dnes portál Slovákov v Maďarsku www.LuNo.hu s odvolaním sa na článok Lajosa Csordása v maďarskom denníku Népszabadság.

Podľa archeológa Miklósa Bélu Szökeho, hlavného spolupracovníka Archeologického ústavu Maďarskej akadémie vied, ktorý už 15 rokov vedie vykopávky v Blatnohrade, môže mať tento nález mimoriadnu hodnotu pre slovanskú kultúru.

"V súčasnosti sa totiž zdá, že je to doposiaľ najstarší text, aký bol kedy napísaný hlaholikou. Sú to spolu štyri znaky: dva a pol písmena a jeden kríž. Navyše, nie je vylúčené, že ide o rukopis Cyrila alebo Metoda," poznamenal archeológ.

Ako pripomenul, písmo hlaholiku vytvorili dvaja byzantskí mnísi vyslaní na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo - Konštantín (Cyril) a jeho brat Metod - v 60. rokoch 9. storočia. V tom období pôsobili aj na území niekdajšej Panónie, a v rokoch 866-867 práve v Blatnohrade - pevnosti, ktorá stála na mieste dnešného Zalaváru.

Usadlosť, dobre chránená močiarmi, bola sídlom najvýchodnejšieho grófstva Franskej ríše a vďaka panovníkovi Ľudovítovi Nemcovi sa v 40. rokoch 9. storočia stala majetkom z Nitry vyhnaného kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa.

Tu bol postavený najväčší kostol vtedajšej východnej a strednej Európy, pútnický chrám vysvätený na počesť mučeníka Hadriána a zároveň chrániaci jeho telesné pozostatky. Základy tohto kostola boli odkryté v 80. rokoch minulého storočia pod vedením Ágnesi Sósovej Csemiczkej.

Osada sa v roku 872 stala arcibiskupským sídlom, kde žil pápežom vymenovaný panónsky arcibiskup Metod, ktorý spolu so svojím bratom povzniesol staroslovienčinu na liturgický jazyk. Teraz nájdený zlomok hlaholského nápisu môže teda pochádzať pravdepodobne z čias tunajšej činnosti Konštantína a Metoda alebo z čias Metodovho arcibiskupstva, domnieva sa archeológ Szöke.

Blatnohrad bol postavený na prirodzenej vyvýšenine podoby ostrova medzi močiarmi a pozostával z troch väčších častí: z opevneného zemepanského hradiska, centrálne umiestenej cirkevnej časti, kde sa nachádzal aj pútnický kostol, a z obytnej štvrte, latinsky zvanej suburbium.

Väčšina budov - medzi nimi aj arcibiskupská rezidencia, ktorej pozostatky boli odkryté v rokoch 2000-2007 - bola postavená z dreva. Keramický úlomok s hlaholským nápisom sa našiel v najhlbšej časti tri metre hlbokej priekopy, ktorá kedysi delila niekdajšie hradisko od cirkevnej časti.

"Na základe vrstiev nad ním nemožno tento nález datovať do neskoršej doby ako okolo roku 870. Doposiaľ známe hlaholské nápisy pochádzajú z 10.-11. storočia, preto je zalavársky nález zvláštny," povedal archeológ.

Na nápise črepu pochádzajúceho z džbánu alebo fľaše jasne vidno písmená "i" a "o" (zvané iže a on), čiže spolu "io". Môže to byť napríklad časť nejakého mena. Zatiaľ sa nedá presne určiť, o aký jazyk ide. V objasnení možno pomôžu bádatelia z krajín používajúcich cyriliku. Záujem už prejavili pracovníci Historického ústavu Ruskej akadémie vied.

Zdroj: www.SME.sk / V Maďarsku našli črep s nápisom v slovanskej hlaholike - 18.08.2009
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 40

#451   10:25 30-08-2009 GMT      
Úlomok črepu v Blatnohrade - Hodnota posvätného predmetu?

Teší ma, že na mieste niekdajšieho sídla kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa archeológovia pod vedením B. M. Szőkeho pracujú, na mieste sa stále nájdu zaujímavosti, ako aj tento úlomok z črepovej nádoby s hlaholským nápisom... Ba čo viac, dozvie sa o tom aj široká verejnosť.
Stopy ruky Cyrila a Metoda zo Zalaváru?

Pre slovanskú kultúru môže mať, povedal by som, hodnotu posvätného predmetu ten pred niekoľkými týždňami v Zalavári nájdený úlomok črepu, na ktorom sa dá čítať zlomok textu písaného hlaholikou - povedal pre naše noviny archeológ Miklós Béla Szőke, hlavný spolupracovník Archeologického ústavu Maďarskej akadémie vied, ktorý už 15 rokov riadi vykopávky v Zalavári. Totiž v súčasnosti sa zdá, že je to dosiaľ najstarší text, ktorý bol napísaný písmenami hlaholiky. Sú to spolu štyri znaky: dva a pol písmena a jeden kríž. Navyše nie je vylúčené, že je v tom zachytený rukopis Cyrila alebo Metoda, poznamenal archeológ.

Hlaholské písmo utvorili dvaja byzantskí mnísi, vyslaní na pokresťančenie Moravanov, Konštantín (Cyril) a jeho brat Metod v šesťdesiatych rokoch 9. storočia na základe gréckych kurzív, ale aj používaním nových znakov. V tejto dobe chodili aj na území niekdajšej Panónie v rokoch 866-867 práve v Mosaburgu, v pevnosti, ktorá stála na mieste dnešného Zalaváru. Usadlosť, dobre chránená močiarmi, bola sídlom najvýchodnejšieho grófstva Karolínskej ríše, ktorá vďaka franskému panovníkovi Ľudovítovi Nemcovi od štyridsiatych rokov 9. storočia sa stala majetkom Priwinu (Pribinu) a jeho syna Chezila (Koceľa). Tu bol postavený najväčší kostol vtedajšej Východno-strednej Európy, pútnický kostol vysvätený na počesť martýra Hadriána, a zároveň chrániaci jeho telesné pozostatky. Základy tohto kostola boli odkryté v 80-tych rokoch 20. storočia pod vedením Ágnesi Sósovej Csemiczkej. Mestečko r. 872 sa stalo arcibiskupským sídlom, tu žil pápežom vymenovaný panónsky arcibiskup: Metod, ktorý spolu so svojím bratom staroslovenčinu pretvoril na liturgický jazyk. Teda teraz nájdený zlomok hlaholského nápisu môže pochádzať pravdepodobne z čias tunajšej činnosti Cyrila a Metoda, alebo z čias Metodovho arcibiskupstva - domnieva sa archeológ.

Ako vraví, Zalavár bol postavený na prirodzenej vyvýšenine podoby ostrova medzi močiarmi, a pozostával z troch väčších častí: z opevnenej zemianskej kúrie, z centrálne umiestenej cirkevnej časti, kde sa nachádzal aj pútnický kostol, a z obytnej štvrte, suburbia. Väčšina budov - medzi nimi aj arcibiskupská rezidencia, ktorej pozostatky boli odhalené v rokoch 2000 až 2007 - bola postavená z dreva. Črepový zlomok s hlaholským nápisom sa našiel v najhlbšej časti 3 metre hlbokého jarku, ktorý kedysi oddelil niekdajšiu kúriu od cirkevného úseku. Na základe poučenia z vrstiev nad nálezom, sám nález sa nedá datovať na neskoršie ako rok 870. Ale doteraz známe hlaholské nápisy pochádzajú z 10.-11. storočia, preto zalavársky nález je zvláštny.

Na nápise z krčahu alebo z fľaše pochádzajúceho zlomku jasne vidno písmeno „iže“ a „onъ“. Dá sa prečítať: „io“. To môže byť hoc aj časť nejakého mena. Zatiaľ sa nedá rozhodnúť, presne v akom jazyku sa to písalo. Zrejme v objasnení toho môžu pomôcť výskumníci krajín používajúcich cyriliku. Z Historického ústavu Ruskej vedeckej akadémie už prejavili záujem.

Lajos Csordás
(Népszabadság, 12. 08. 2009)

obrázok: www.LUNO.hu / Úlomok črepu v Blatnohrade - Hodnota posvätného predmetu?


Na margo tejto správy
Prerábať minulosť, znamená klamať - aj seba


S veľkým záujmom som si prečítal túto správu a mám z nej zmiešané pocity. Jednak ma teší, že na mieste niekdajšieho sídla nášho kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa archeológovia pod vedením Bélu Miklósa Szőkeho pracujú, na mieste sa ešte stále nájdu zaujímavosti, ako aj tento úlomok z črepovej nádoby s hlaholským nápisom... Ba čo viac, dozvie sa o tom aj široká verejnosť. To je tá radostná stránka veci.

Na druhej strane som smutný z toho, že aj naďalej sa zahmlievajú, rozmazávajú, zneviditeľňujú nad hviezdu jasnejšie historické skutočnosti, čo by sa dnes už robiť nemalo, lebo je to jednoducho nonsens. Ja som text kvôli hodnovernosti prekladu preložil tak, ako bol v origináli napísaný. O čo tu ide?

V článku sa píše o Zalavári, píše sa aj o Mosaburgu, ale nie a nie napísať pôvodné, prvotné meno tejto pevnosti: Blatnohrad! Veď Blatnohrad bol Blatnohradom, keď v týchto krajoch o nejakom Zalavári sa nikomu ani nesnívalo! Názov Mosaburg je starší, ale druhotný, je to do nemčiny preložený názov Blatnohrad. Ten (archeológ alebo historik), kto by mi chcel dokazovať niečo iné, musel by mi vysvetliť, prečo sa „maďarské more“ volá Balaton. Dá sa tento názov odvodiť z Mosaburgu? Alebo zo Zalaváru?! Názov Balaton nesie v sebe pojem blata, ktorého tu bolo vtedy dosť, podobne ako aj v okolí pevnosti Blatnohrad.

V správe sa hovorí aj to, že sem prišli „dvaja byzantskí mnísi, vyslaní sem na pokresťančenie Moravanov“. Dvaja solúnski bratia Konštantín (neskôr Cyril) a Metod sem prišli na pozvanie nášho kniežaťa Rastislava. Naši predkovia (tí Moravanmi nazývaní) už neboli pohania, ale potrebovali si upevniť kresťanskú vieru. A to mohli urobiť len kňazi, ktorí vysvetľujú sv. Evanjelium ľudu zrozumiteľným jazykom, teda niektorým z mnohých slovanských jazykov. To bratia Cyril a Metod aj dokonale urobili.

Do tretice tí Moravania sa volali Moravanmi preto, lebo stredom územia, ktoré obývali, tiekla rieka Morava. Samotní ľudia, ktorí to územie (Moravu, Veľkú Moravu) obývali, boli Sloveni (dnešní Slováci a Slovinci). Slovinci seba podnes nazývajú Slovenmi, a my, Slováci naše ženy podnes nazývame Slovenkami, a náš materský štát je Slovensko, čo silne pripomína aj nám mužom Slovákom, odkiaľ pochádzame.

Naozaj nechápem, prečo sa Maďari boja priznať, že kedysi dávno-dávno dnešné Zadunajsko, vtedy Panóniu, obývali naši predkovia: Sloveni. Neničili toto územie, obrábali jeho pôdu, stavali kostoly, skultúrnili ho. To, čo tak kričí, do očí bije aj po vyše 1000 rokoch, sa nedá ututlať, zatajiť! Pécs - Pięć (Päťkostolie); Tihany - Tichon; Taszár - Tesáre; Mecsér - Mečiare; Balaton - Blaton; Csernye - Černé; Kesztölc - Kostelec; atď., atď. Načo zakrývať, čo sa zakryť nedá? Dejiny by sme mali prijať také, aké boli, veď čo bolo, to už nik nezmení. A prerábať minulosť, znamená klamať - aj seba. Tú spoločnú knižku dejepisu bez prekonania takýchto psychokŕčov veruže nenapíšeme.

Gregor Papuček

Zdroj: www.LUNO.hu / Úlomok črepu v Blatnohrade - Hodnota posvätného predmetu? - 08.2009
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk