> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#497   09:45 08-06-2010 GMT      
"Azda najznámejší zo všetkých nedávnych objavov je Kostol sv. Margity v Kopčanoch. Keď sa k nemu chcete dostať, musíte prejsť poľnou cestou, v zime po snehu, na jar po blate. Malý výlet však stojí za to. Napokon, tento predrománsky kostolík sa dostal už aj na predvolebný bilbord, keď robil spoločnosť kandidátovi na trnavského župana a exministrovi "z maštale" Miroslavovi Jureňovi (HZDS).
Výskum na Záhorí trval desať rokov a skončil sa minulý rok. Jeho závery berú dych: stavba nepochádza z 12. - 13. storočia, ako sa vedci donedávna domnievali, ale je možno až o štyri storočia staršia. Odborníci ju datujú do deviateho či prvej polovice desiateho storočia.
Sedíme vo vkusne upravenej kancelárii Pamiatkového úradu SR, s reštaurovaným stropom bývalej priemyselnej budovy. Bratislavský archeológ Peter Baxa, ktorý viedol výskum v Kopčanoch, hovorí, ako je vôbec možné, že sa stavba, z troch štvrtín vyše tisíc rokov stará, dodnes zachovala: "Na naše šťastie boli miestni ľudia zbožní a chudobní. Nemali peniaze na veľké opravy ani moderné prestavby, len sa oň starali," dodáva. Svedčí o tom aj cintorín, kde sa pochovávalo až do 18. storočia. Mimoriadnu pamiatku, zaradenú do Zoznamu európskeho kultúrneho dedičstva, nezničili ani nájazdy Maďarov, ani husiti, hoci istý čas slúžila aj ako vojenská pevnosť.
"Historicky ide o kostol, ktorý bol súčasťou sídla elity v dnešnom katastri obce Kopčany na dôležitej ceste z Nitrianska na Moravu. Ako taký predstavuje pevnú súčasť mikulčického hradiska, vzdialeného niečo vyše kilometra, na území susednej Českej republiky. Archeológ Baxa kopčiansky kostol preto považuje za trinásty mikulčický kostol. Neoznačuje ho za veľkomoravskú stavbu, ale za stavbu karolínskeho predrománskeho obdobia. "Veľká Morava bola totiž jedným z viacerých štátnych útvarov v širšom stredoeurópskom regióne, kde dobovú kultúru ovplyvňoval predovšetkým dvor Karola Veľkého. Preceňovanie historického vplyvu mojmírovskej Moravy na európsku kultúru 9.- 10. storočia je pozostatkom čechoslovakistického výkladu dejín spred roku 1989, preto je vhodnejšie používať terminológiu všeobecne prijímanú v európskej odbornej verejnosti." ".

Zdroj: www.tyzden.sk / Zápas o Svätopluka (.týždeň 8/2010) - 21.2.2010
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk