> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#499   09:12 10-06-2010 GMT      
Val na Dráhach vo Zvolene, ktorý pred niekoľkými týždňami preskúmali archeológovia, postavili s najväčšou pravdepodobnosťou v 7. alebo 8. storočí. Vyplynulo to z výsledkov rádiouhlíkovej metódy, ktorú vypracovali odborníci v Krakove.

Počas skúmania valu sa podarilo nájsť aj dubové drevo, ktoré tvorilo časť drevozemnej konštrukcie. Zachovalo sa vďaka požiaru, zostali po ňom uhlíky. Práve z nich bolo možné určiť približný vek valu, ktorý mal v období raného stredoveku obrannú funkciu.

Archeológ Ján Beljak zo zvolenskej pobočky Archeologického ústavu SAV v Nitre povedal, že v regióne Zvolenskej kotliny je niekoľko osád, ktoré pochádzajú z tohto obdobia. „Sú to predovšetkým sídliská na neďalekej Haputke, na Krivej púti i môťovskej priehrade. Intenzívne osídlenie v predveľkomoravskom období bolo tiež na Sliači a stopy analogického osídlenia boli zistené v roku 2009 na trase R1 v Banskej Bystrici."

Viac: www.SME.sk / Val postavili v období včasného stredoveku - 08.06.2010
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk