- aktualizované 25.09.2008
Author:
Submitted by: admin   Date: 12:55 05-09-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
ŽILINSKÝ HRAD V TLAČI


25.09.2008 - Architekt povedal áno projektu Hrad

Odbor hlavného architekta mesta Žilina vydal súhlasné stanovisko k výstavbe Obchodného centra Hrad v mestskej pamiatkovej rezervácii pri Farských schodoch.

Pre tento zámer bola zničená pamiatkovo chránená budova starej fary a znemožnený archeologický výskum v historicky cennej lokalite. V blízkosti staveniska sa našli pozostatky žilinského hradu. Centrum chce postaviť podnikateľ George Trabelssie.

Verzia, ktorú úrad schválil, nie je definitívna: „ Náš súhlas je podmienený dodržaním viacerých podmienok,“ povedal Martin Pavelek, vedúci odboru hlavného architekta. Ide napríklad o zachovanie historických štruktúr, stopu bývalej ulice Do štôlne či alternatívu oválneho objektu s presklenou fasádou.

Súhlasné stanovisko architekta k projektu zaskočilo predsedu stavebnej komisie žilinskej radnice Dušana Maňáka. Komisia k projektu už trikrát vyjadrila negatívny postoj.

„Základný spor je, či chceme dobudovať najvýznamnejšiu časť mesta tak, aby tvorila kompaktný celok s existujúcou štruktúrou historického jadra v zmysle podmienok platného územného plánu, alebo či tu chceme v rozpore s územným plánom mať ďalší Aupark,“ povedal.

Zástavbou v tomto území sa zmení typická veduta mesta – pohľad na Kostol Sv. Trojice, Burianovu vežu a hradčany.

Viac: www.sme.sk / Architekt povedal áno projektu Hrad + video (25.09.2008)


17.06.2008 - P. Štanský: "Žilina nikdy nemala takúto historickú šancu dokončiť výskum a poznať vlastné dejiny"

Čo hovoria písomné zmienky o existencii Žilinského hradu? Je potrebné vykonať celoplošný archeologický prieskum na území, kde sa našla vežová stavba, ktorá s hradom mohla súvisieť, byť súčasťou jeho opevnenia či opevnenia mesta? Čo by sme mohli nájsť pod starou farou? Rozprávali sme sa s Petrom Štanským, riaditeľom Štátneho archívu v Žiline.

Všetci čakajú na ďalšie výsledky výskumu. P. Štanský je jedným z odborníkov, ktorí sú zástancami toho, aby sa prieskum uskutočnil nielen v mieste nálezu pozostatkov veže, ale aj v celom širokom priestore, od Farských schodov, vrátane nich, alebo aspoň ich časti.

„Najideálnejšie by bolo, keby sa hĺbkový výskum urobil popod všetky farské budovy vrátane starej fary a bývalej farskej záhrady, po cestu Štôlňa, ktorá je tam sčasti zachovaná, až v smere k domom, ktoré boli zrúcané, v smere na Hlinkovo námestie, oproti parčíku, ktorý je pri OD Tesco,“ hovorí P. Štanský. Podľa neho by bolo ideálne, ak sa to podarilo archeologicky, pamiatkársky zdokumentovať a keby sa na mieste budovy starej fary, ktorá nemá historickú ani architektonickú hodnotu, urobil výskum prípadných objektov ešte staršej fary.

Viac: www.zilinskyvecernik.sk / P. Štanský: "Žilina nikdy nemala takúto historickú šancu dokončiť výskum a poznať vlastné dejiny" (17.06.2008)


17.06.2008 - Čo majú nové archeológovia?

Čo nové zistili archeológovia v súvislosti s objavom vežovej stavby pri Farských schodoch v Žiline? Hovoríme s Jozefom Hoššom, vedúcim Katedry archeológie Filozofickej fakutly Univerzity Komenského v Bratislave:

Archeológovia sa o svojich objavoch zväčša vyjadrujú opatrne. Tak je to aj vo vašom prípade. Čo teda súhrnne vieme povedať o objave vežovej stavby?

Vieme, že to bola stavba fortifikačná alebo obranná, slúžila k obrane alebo aj pre obytné účely. Pochádza zhruba z 13. storočia, ale je ťažké hovoriť, či z druhej či z prvej polovice. Netrúfam si preto povedať, či je nález starší, alebo mladší ako Budatínsky hrad. Preto, ale aj pokiaľ ide o rozmery vežovej stavby, ktoré sa takmer zhodujú s vežou Budatínskeho hradu, nemôžeme s istotou tvrdiť, že bola veža postavená podľa veže v Budatíne. Možno bola budatínska veža postavená podľa tejto.

Viac: www.zilinskyvecernik.sk / Čo majú nové archeológovia? (17.06.2008)


17.06.2008 - Čo vieme o Žilinskom hrade?

Najodvážnejšie hypotézy ho datujú do 11. storočia
O osídlení územia Žiliny v 13. storočí sa dodnedávna hovorilo predovšetkým v rovine hypotéz. Dnes už vieme o tomto období povedať viac, a to najmä vďaka práci Jozefa Moravčíka, archeológa Považského múzea v Žiline, ktorý v minulých rokoch realizoval niekoľko archeologických výskumov. Ešte viac svetla do tejto problematiky môže vniesť objav storočia a dar mestu k jeho osemstému výročiu – nález základov pravdepodobne Žilinského hradu vedľa budovy starej fary.

V období 11. – 13. storočia existovalo v blízkosti Váhu a Rajčanky viacero usadlostí, vrátane jednej, doloženej na mieste súčasného mestského jadra (Mariánskeho námestia). Asi v prvej tretine 13. storočia v pomyselnom geometrickom strede medzi týmito osadami postavili neskororománsky Kostol sv. Štefana. Prvá zmienka o Žiline z roku 1208, ktorej výročie si pripomíname v tomto roku, mohla pomenúvať tieto usadlosti patriace jednému majiteľovi.

Viac: www.zilinskyvecernik.sk / Čo vieme o Žilinskom hrade? (17.06.2008)


09.06.2008 - Pri hrade bol ako prvý

Vedúci výskumu Žilinského hradu je vo svete archeológie uznávaná kapacita. Šesťdesiatnik, ktorý vedie Archeologickú katedru Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, hovorí o obytnej veži, ako o náleze, ktorý prepíše dejiny Žiliny. Od roku 2002 robil približne 50 výskumov. Jozef Hoššo.

Čakali ste takýto nález?
- Leží na mieste, kde sme vôbec nečakali, že ho nájdeme. Ešte pred 30 rokmi tu boli zvalené domy, ktoré vytvárali uličku. Očakávali sme zopár novove-kých domov a to, že popri nich maximálne zistíme priebeh pôvodnej priekopy, ktorá obkolesovala mesto.

Ako vlastne objav vyzerá?
- Našli sme tu jednu kruhovú, alebo, ak chcete valcovú, stavbu. Jej murivo. Jej vonkajší priemer je takmer 14 metrov a vnútorný skoro 8 metrov. Je to evidentne niečo také, ako obytná veža z 13. storočia. Rozmermi je takmer identická s vežou Budatínskeho hradu. Očakávame, že z druhej polovice 13. storočia. Podľa toho, že tu niekde musel stáť Žilinský hrad, pravdepodobne musela táto stavba patriť k nemu. Na Slovensku je ich pomerne málo. Väčšinou sú hranaté. Veľmi podobná je v Budatínskom hrade.

Viac: www.mynoviny.sk / Pri hrade bol ako prvý (09.06.2008)


06.06.2008 - Archeológovia objavili žilinský hrad

Archeologický výskum v centre Žiliny, kde má vyrásť obchodné centrum, priniesol objav, ktorý prepíše dejiny mesta. Obytná veža žilinského hradu, ktorú našli pri Farských schodoch, prekvapila aj historikov.

„Čo sa týka vzniku mesta Žilina, je to v poslednom období jeden z najvýznamnejších objavov,“ povedal vedúci výskumu Jozef Hoššo. Kruhová stavba má vonkajší priemer 14 metrov a hrúbku tri metre, vysoká mohla byť 20 metrov. Ide o obytnú vežu zrejme z 13. storočia.

Viac: www.sme.sk / Archeológovia objavili žilinský hrad (06.06.2008)


05.06.2008 - V Žiline objavili asi časť hradu z 13. storočia

Archeológovia v uplynulých dňoch počas prieskumu v centre Žiliny objavili pravdepodobne časť hradu z 13. storočia.

Nález odborníkov prekvapil, lebo doteraz nebolo jasné, na ktorom mieste hrad stál. Novinárom to dnes potvrdil archeológ Jozef Hoššo.

Zvyšky kamennej veže odkryli neďaleko Farských schodov, kde chce postaviť obchodný dom miestny podnikateľ George Trabelssie. Ten plánuje, že pozostatky veže sa stanú súčasťou interiéru nákupného centra.

"Vedelo sa, že hrad by niekde mal byť. Lokalizácia však bola neurčitá. Na tomto mieste (nálezu) by to málokto predpokladal. Ešte by sa tu možno mohol nájsť nejaký žľab po palisáde," povedal Hoššo.

Pripomenul, že valcová veža s vnútorným priemerom asi osem metrov pôvodne dosahovala výšku približne 20 metrov. Múry boli hrubé tri metre. "Je to stavba, ktorá dotvára celkový urbanizmus a vývoj tohto mesta," upozornil archeológ. Žilinčania si v tomto roku pripomínajú 800. výročie prvej písomnej zmienky o svojom meste.

Viac: www.sme.sk / V Žiline objavili asi časť hradu z 13. storočia (05.06.2008)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk